Tiết mục tham gia hội thi tuyên truyền giới thiệu sách của đơn vị Nam Trân trong ngày hội sách 2019

Mời vào đường link này để xem nhé! https://www.youtube.com/watch?v=zwAxxlhVAQU&feature=youtu.be