TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRÂN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN VÀ VẬT LIỆU CHƯA NỔ

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD ĐT huyện Đại Lộc về việc tổ chức giao lưu giáo dục PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ, ngày 16 tháng 4 năm 2019, Trường TH Nam Trân tổ chức giao lưu giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ. Đến dự với chương trình có thầy giáo Hồ Ngọc Thảo- PTP GDTH- Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cùng quý thầy cô giáo là chuyên viên các phòng GD&ĐT các huyện – thành viên ban quản lý dự án PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ.

vn

Văn nghệ chào mừng

 

Chương trình PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ đã được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam triển khai và chỉ đạo cho tất cả các trường TH tổ chức lồng ghép vào chương trình dạy học cũng như các hoạt động ngoại khóa. Chương trình PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ góp phần giáo dục cho học sinh biết cách phòng tránh phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ nhằm giảm thiểu các rủi ro về tai nạn do các vật liệu này. Trong chương trình giao lưu bao gồm 4 nội dung: Báo cáo chuyên đề; chia sẻ về tác hại của bom mìn; Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ và cuối cùng là phần vẽ tranh tuyên truyền về PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ.

hoa

Cô Nguyễn Thị Hoa – phát biểu khai mạc

trung

Báo cáo chuyên đề

hao

Chia sẻ về tác hại của bom mìn và vật liệu chưa tranh

Thi vẽ tranh tuyên truyền

thuong

Trao thưởng cho các nội dung dự thi

Chương trình giao lưu giáo dục PTTN bom mìn và vật liệu chưa nổ đã khép lại một lần nữa đã khẳng định chương trình rất bổ ích và thiết thực, đồng thời thông qua chương trình này, các em chính là một trong những tuyên truyền viên góp phần cùng cộng đồng phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ.