Thông báo về việc đăng bài

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gửi các thành viên!
Nhằm đảm bảo việc đăng bài vào tài nguyên Dowload một cách rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi đề nghị các thành viên khi đăng bài phải ghi cụ thể môn, tên bài, tuần.
Hiện nay vẫn có một số thành viên gửi bài không đúng trang quy định, ví dụ: Giáo án thì đưa vào chuyên mục giáo an, Bài giảng điện tử thì đưa vào chuyên mục bài giảng điện tử………
Trường hợp gửi kế hoạch thì nên đưa File lên không nên copy dán. Cám ơn!