Thông báo về việc cập nhật ảnh đại diện và các thông tin khác…

Ngày đăng: Lượt xem:

1/ Để 100% được thể hiện tính trang nghiêm và sử dụng lâu dài về ảnh đại diện của từng cá nhân trên Web của đơn vị, Ban Quản Trị tạm thời đưa một số ảnh của CBVC lên WEB như hiện có, kính đề nghị CBVC nào muốn thay ảnh đại diện hoặc bổ sung cần liên hệ BQT ( Đ/c Hổ) để điều chỉnh, hạn chót BS ngày 15/11/2015.

2/ Các bộ phận được phân công cập nhật tin-bài-ảnh tư liệu…lên WEB cần duyệt chặt chẽ và đưa lên kịp thời theo kế hoạch đề ra. Xin chân thành cảm ơn.Nay thông báo. BQT

We have great experience in providing business math homework help for visit this website right here students with different needs and skill levels