THÔNG TIN - Tổ chuyên môn K4-5 (7)

Phan Thị Thanh Thủy
Phan Thị Thanh Thủy Tổ chuyên môn K4-5 (7) Giao viên 01224536664 Gmail: phanthuynt@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa
Nguyễn Thị Khoa Tổ chuyên môn K4-5 (7) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Nguyễn Tấn Lực
Nguyễn Tấn Lực Tổ chuyên môn K4-5 (7) Giáo viên 01289432639 Gmail: tanlucnamtran2015@gmail.com
Huỳnh Ngọc Rân
Huỳnh Ngọc Rân Tổ chuyên môn K4-5 (7) Giáo viên 01287521587 Gmail: ranngoc@gmail.com
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng Tổ chuyên môn K4-5 (7) Giáo viên 01677391667 Gmail: kimphuonglent@gmail.com
Cao Thị Thanh Tâm
Cao Thị Thanh Tâm Tổ chuyên môn K4-5 (7) Giáo viên Tin 01266755160 Gmail: thanhtamgvtin@gmail.