THÔNG TIN - Tổ chuyên môn K2-3 (7)

Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Tổ chuyên môn K2-3 (7) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Mai Thị KIm Thoa
Mai Thị KIm Thoa Tổ chuyên môn K2-3 (7) Giaos viên 0988648726 Gmail: thoadl85@gmail.com
Nguyễn Thị Diệu Phú
Nguyễn Thị Diệu Phú Tổ chuyên môn K2-3 (7) Giáo viên 01683070125 Gmail: dieuphunguyen89@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Tổ chuyên môn K2-3 (7) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Trần Thanh Nguyên Tổ chuyên môn K2-3 (7) Giáo viên 0168484105 nt.anhtoi@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu
Võ Thị Bé Xíu Tổ chuyên môn K2-3 (7) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com
Đỗ Thị Vui
Đỗ Thị Vui Tổ chuyên môn K2-3 (7) Giáo viên 01694043442 dothivui222@gmail.com