THÔNG TIN - Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11)

Nguyễn Thị Hoa Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Le Thi Lan Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Giáo viên 01219390260 1968lelan@gmail.com
Nguyễn Thị Diệu Phú Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Giáo viên 01683070125 Gmail: dieuphunguyen89@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Lê Hoài Thi Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) Y Tế 01682305561 hoaithinamtran@gmail.com
Trương Thị Hà Tổ bán trú- Cấp dưỡng (11) KT-VT 01224400711 Kế toán- Văn thư