THÔNG TIN - Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13)

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy
Trần Đình Huy Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa
Nguyễn Thị Khoa Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi
Phạm Văn Khôi Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Huỳnh Ngọc Rân
Huỳnh Ngọc Rân Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) Giáo viên 01287521587 Gmail: ranngoc@gmail.com
Phan Thị Yến
Phan Thị Yến Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) TV-TB 01695270006 Gmail: phanyennt@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu
Võ Thị Bé Xíu Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com
Trương Thị  Hà
Trương Thị Hà Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD (13) KT-VT 01224400711 Kế toán- Văn thư