THÔNG TIN - Hội đồng trường (11)

Nguyễn Thị Hoa Hội đồng trường (11) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ Hội đồng trường (11) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy Hội đồng trường (11) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga Hội đồng trường (11) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa Hội đồng trường (11) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh Hội đồng trường (11) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi Hội đồng trường (11) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu Hội đồng trường (11) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com
Trương Thị Hà Hội đồng trường (11) KT-VT 01224400711 Kế toán- Văn thư