THÔNG TIN - Hội Chữ Thập Đỏ (12)

Nguyễn Thị Hoa Hội Chữ Thập Đỏ (12) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ Hội Chữ Thập Đỏ (12) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy Hội Chữ Thập Đỏ (12) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga Hội Chữ Thập Đỏ (12) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa Hội Chữ Thập Đỏ (12) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh Hội Chữ Thập Đỏ (12) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi Hội Chữ Thập Đỏ (12) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Lê Hoài Thi Hội Chữ Thập Đỏ (12) Y Tế 01682305561 hoaithinamtran@gmail.com
Nguyễn Đại Phước Hội Chữ Thập Đỏ (12) Giáo viên thể dục 0943736898 binhnamtran2016@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu Hội Chữ Thập Đỏ (12) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com