THÔNG TIN - Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13)

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy
Trần Đình Huy Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa
Nguyễn Thị Khoa Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi
Phạm Văn Khôi Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Nguyễn Tấn Lực
Nguyễn Tấn Lực Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Giáo viên 01289432639 Gmail: tanlucnamtran2015@gmail.com
Phan Thị Yến
Phan Thị Yến Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) TV-TB 01695270006 Gmail: phanyennt@gmail.com
Nguyễn Đại Phước
Nguyễn Đại Phước Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Giáo viên thể dục 0943736898 binhnamtran2016@gmail.com
Trần Thanh Nguyên Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) Giáo viên 0168484105 nt.anhtoi@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu
Võ Thị Bé Xíu Ban phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn (13) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com