THÔNG TIN - Ban kiểm tra nội bộ trường (8)

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Ban kiểm tra nội bộ trường (8) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Ban kiểm tra nội bộ trường (8) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy
Trần Đình Huy Ban kiểm tra nội bộ trường (8) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga Ban kiểm tra nội bộ trường (8) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Ban kiểm tra nội bộ trường (8) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Võ Thị Bé Xíu
Võ Thị Bé Xíu Ban kiểm tra nội bộ trường (8) CTCĐ 0905041637 namtrandailoc2013@gmail.com
Trương Thị  Hà
Trương Thị Hà Ban kiểm tra nội bộ trường (8) KT-VT 01224400711 Kế toán- Văn thư