THÔNG TIN - Ban HĐNGLL (14)

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Ban HĐNGLL (14) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Ban HĐNGLL (14) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy
Trần Đình Huy Ban HĐNGLL (14) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Phan Thị Thanh Thủy
Phan Thị Thanh Thủy Ban HĐNGLL (14) Giao viên 01224536664 Gmail: phanthuynt@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa Ban HĐNGLL (14) Giáo viên Mỹ thuật 0905625003 hoadiepduy@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga Ban HĐNGLL (14) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa
Nguyễn Thị Khoa Ban HĐNGLL (14) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Ban HĐNGLL (14) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi
Phạm Văn Khôi Ban HĐNGLL (14) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Phan Thị Yến
Phan Thị Yến Ban HĐNGLL (14) TV-TB 01695270006 Gmail: phanyennt@gmail.com
Lê Thị Kim Phượng
Lê Thị Kim Phượng Ban HĐNGLL (14) Giáo viên 01677391667 Gmail: kimphuonglent@gmail.com
Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
Nguyễn Thị Nhật Quỳnh Ban HĐNGLL (14) Giáo viên 0168484105 nt.nhatquynh@gmail.com