THÔNG TIN - Ban HĐNGLL (14)

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Ban HĐNGLL (14) Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng 01647170105 Sinh năm 1965- Thường trú: Đại Quang-Đại Lộc-Quảng Nam Email: nguyenthihoattl@gmail.com
Lê Kim Hổ
Lê Kim Hổ Ban HĐNGLL (14) Tổng phụ trách Đội 0989824501 kimhobaotrong@gmail.com
Trần Đình Huy
Trần Đình Huy Ban HĐNGLL (14) Phó Hiệu trưởng 01287678527 trandinhhuynamtran@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hoa Ban HĐNGLL (14) Giáo viên Mỹ thuật 0905625003 hoadiepduy@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga Ban HĐNGLL (14) TTCM 1 01692663757 Gmail: ngant69@gmail.com
Nguyễn Thị Khoa
Nguyễn Thị Khoa Ban HĐNGLL (14) TPCM4-5 01698706117 Gmail: anhkhoanguyen1010@gmail.com
Ngô Thị Mỹ Thanh
Ngô Thị Mỹ Thanh Ban HĐNGLL (14) TTCM2-3 0985236743 Gmail: thanhcap1namtran@gmail.com
Phạm Văn Khôi
Phạm Văn Khôi Ban HĐNGLL (14) PCT Công Đoàn 0975474901 Gmail: anhthu5803@gmail.com
Phan Thị Yến
Phan Thị Yến Ban HĐNGLL (14) TV-TB 01695270006 Gmail: phanyennt@gmail.com
Trần Thanh Nguyên Ban HĐNGLL (14) Giáo viên 0168484105 nt.anhtoi@gmail.com
Trương Thị  Hà
Trương Thị Hà Ban HĐNGLL (14) KT-VT 01224400711 Kế toán- Văn thư
Đỗ Thị Vui
Đỗ Thị Vui Ban HĐNGLL (14) Giáo viên 01694043442 dothivui222@gmail.com