Nhân dịp ngày 27/2 – Ngày thầy thuốc Việt Nam. Chúc Cô Hoài Thi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

27271