Liên đội Tiểu học Nam Trân tổ chức ra mắt CLB phụ trách Sao