Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI SÁCH TIN HỌC MỚI 23-4-2018 Tải về
2 CÔNG VĂN DẠY TIẾNG ANH MỚI 17-3-2017 Tải về
3 Văn bản 03 hợp nhất TT30 và TT22 Quy định đánh giá học sinh tiểu học 28-9-2016 Tải về
4 Thông tư 22- đánh giá học sinh 22-9-2016 Tải về
5 Lịch công tác tháng 12/2015 của PGD 27-11-2015 Tải về
6 CV hỗ trợ GDMN vùng sâu, vùng xa…. 03-11-2015 Tải về
7 Hướng dẫn thực hiện trao đổi thông tin qua kênh điều hành 28-10-2015 Tải về
8 Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định 07-10-2015 Tải về
9 Chấn chỉnh đơn thư vượt cấp 07-10-2015 Tải về
10 CV-HD Viết chữ đẹp năm học 2015 -2016 25-09-2015 Tải về
11 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
12 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
13 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM 16-5-2012 Tải về
14 THÔNG TƯ 01 VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN 19-01-2011 Tải về
15 Quy định về đạo đức nhà giáo 16-4-2008 Tải về
16 LUẬT GIÁO DỤC Luật số 38-2005 ban hành ngày 14-6-2005 Tải về
17 Thông tư 01 quy định thể thức văn bản Số: 01-2011-TT-BNV --ngày 19 tháng 01 năm 2011 Tải về
18 Thông tư 43 – ban hành thi GVCN giỏi Số: 43-2012-TT-BGDĐT - ngày 26 tháng 11 năm 2012 Tải về