CON SỐ 9 ĐẦY ẤN TƯỢNG….

BẠN CÓ BIẾT: QUẢNG NAM YÊU THƯƠNG CÓ 9/180 ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG (CHÍNH THỨC ) KHÓA XII….
TỰ HÀO THAY…
12552648_681872438620957_1833160004907593563_n