Tuyên truyền Y tế học đường

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

“Định nghĩa kỹ năng sống được hiểu thiên lệch dễ dẫn đến việc kết luận những phẩm chất đạo đức như: lòng dũng cảm, sự can trường… là kỹ năng sống, trong khi đây là các thái độ hành [...]

Trường Tiểu học Nam Trân tham gia cổ động phòng chống dịch sốt xuất huyết..

Trường Tiểu học Nam Trân tham gia cổ động phòng chống dịch sốt xuất huyết..

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Trạm Y tế xã và trường, chiều nay, ngày 26/10/2015 trường Tiểu học Nam Trân tổ chức ra quân cổ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, đợt ra [...]