Khuyến học

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Thực hiện chương trình công tác Đội, thực hiện chương trình vòng tay bè bạn, chương trình thắp sáng ước mơ. Nhằm giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn được vui vẻ như những bạn cùng trang [...]

Tổ chức phát động nhận đỡ đầu em nuôi khăn quàng đỏ.

Tổ chức phát động nhận đỡ đầu em nuôi khăn quàng đỏ.

Thực hiện kế hoạch số 18/KHLT/HĐ-PGD của huyện đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc ngày 01/12/2015 về việc phát động các phong trào lớn của Đội năm học 2015-2016 và công văn số 16/CV/HĐĐ ngày 15 tháng 3 [...]

Liên đội TH Nam Trân tổ chức  Chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Liên đội TH Nam Trân tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Thực hiện chương trình “Vòng tay bè bạn” và chương trình “ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đại Lộc”. Hưởng ứng cuộc vậng động “Tết vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Sáng [...]

Thông tư 03- Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Thông tư 03- Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY [...]

Bộ Giáo dục thay Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục thay Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

(GDVN) – Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22 trên cơ sở hoàn thiện Thông tư 30 với hi vọng sẽ tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học. Giáo viên đề nghị thay [...]

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

“Định nghĩa kỹ năng sống được hiểu thiên lệch dễ dẫn đến việc kết luận những phẩm chất đạo đức như: lòng dũng cảm, sự can trường… là kỹ năng sống, trong khi đây là các thái độ hành [...]

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Sáng ngày 15/10/2014, Hội Khuyến học huyện Đại Lộc tổ chức đại hội lần V, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự đại hội có bà Phạm Thị Minh Chiến, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện [...]