Chúc mừng năm mới! Tập thể Nam Trân buổi dạy đầu tiên của năm 2018.

Tr3Tr2