TIN TỨC CÁC BÁO

Tuyên truyền Y tế học đường

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

“Định nghĩa kỹ năng sống được hiểu thiên lệch dễ dẫn đến việc kết luận những phẩm chất đạo đức như: lòng dũng cảm, sự can trường… là kỹ năng sống, trong khi đây là các thái độ hành [...]

Người tốt - Việc tốt

CON SỐ 9 ĐẦY ẤN TƯỢNG….

CON SỐ 9 ĐẦY ẤN TƯỢNG….

BẠN CÓ BIẾT: QUẢNG NAM YÊU THƯƠNG CÓ 9/180 ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG (CHÍNH THỨC ) KHÓA XII…. TỰ HÀO THAY… [...]

Khuyến học

Tổ chức phát động nhận đỡ đầu em nuôi khăn quàng đỏ.

Tổ chức phát động nhận đỡ đầu em nuôi khăn quàng đỏ.

Thực hiện kế hoạch số 18/KHLT/HĐ-PGD của huyện đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc ngày 01/12/2015 về việc phát động các phong trào lớn của Đội năm học 2015-2016 và công văn số 16/CV/HĐĐ ngày 15 tháng 3 [...]