TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Liên đội Tiểu học Nam Trân tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Liên đội Tiểu học Nam Trân tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2017-2018 và chủ đề năm học “Thiếu nhi Đại Lộc thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” , nhằm giáo dục đạo đức cho đội viên nhi đồng, [...]

Tuyên truyền Y tế học đường

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai

“Định nghĩa kỹ năng sống được hiểu thiên lệch dễ dẫn đến việc kết luận những phẩm chất đạo đức như: lòng dũng cảm, sự can trường… là kỹ năng sống, trong khi đây là các thái độ hành [...]

Người tốt - Việc tốt

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Thực hiện chương trình công tác Đội, thực hiện chương trình vòng tay bè bạn, chương trình thắp sáng ước mơ. Nhằm giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn được vui vẻ như những bạn cùng trang [...]

Khuyến học

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Liên đội Nam Trân tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ.

Thực hiện chương trình công tác Đội, thực hiện chương trình vòng tay bè bạn, chương trình thắp sáng ước mơ. Nhằm giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn được vui vẻ như những bạn cùng trang [...]